Zakres usług

Szanowni Państwo. Naszym klientom zapewniamy kompleksową pomoc prawną. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, gdyż funkcjonujemy od ponad 23 lat. Usługi prawne świadczymy zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom. Biuro współpracuje z kancelariami adwokackimi w Szczecinie i Berlinie.

Zakres pomocy prawnej obejmuje szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa:

Prawo cywilne
- prawo rodzinne
- prawo spadkowe
- prawo lokalowe
- prawo działalności gospodarczej

Prawo karne
- doradztwo z zakresie prawa karnego
- pisma procesowe do sądu
- reprezentowanie klienta przed Sądem

Prawo pracy
- pełna obsługa klientów w sprawach wynikających ze stosunku pracy:
- bezpodstawne zwolnienia
- praca bez umowy
- odmowa wypłaty wynagrodzeń
- wypadki przy pracy
- inne naruszenia prawa pracownika

Prawo administracyjne
- Reprezentacja klienta w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji i samorządu

Pomoc prawna dla firm
- zawieranie i wykonywanie umów
- egzekucja należności
- rozstrzyganie sporów z pracownikami
- obsługa prawna i podatkowa
 
Biuro ponadto świadczy pomoc związaną z dochodzeniem odszkodowań z tytułu poniesionych szkód na zdrowiu lub w wyniku wypadków samochodowych.